Молитвы о путешествующих

Продолжается лето – пора каникул и отпусков, время поездок на близкие и дальние расстояния. Для православного человека естественно любое дело начинать с молитвы и благословения священника. Предлагаю вам в помощь молитвы самих путешествующих и о тех, кто сейчас находится в дороге. Сохраните их себе, они есть не в каждом молитвослове.

Молитва путешествующего перед дорогой:

Бо́же Бо́же на́ш, и́стинный и живы́й пу́ть, путеше́ствовавый со слуго́ю свои́м Ио́сифом, спутеше́ствуй Влады́ко и рабу́ твоему́ и́мя, и вся́каго обурева́ния и наве́та изба́ви, и ми́р и благомо́щие па́ки устро́й: вся́кия пра́вды про́мысл творя́ща по за́поведем твои́м, и испо́лнена жите́йских и небе́сных бла́г бы́вша, па́ки возврати́тися благоволи́.
Я́ко твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитвы о путешествующих. Молитва Господу:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, и́стинный и живы́й путю́, состра́нствовати мни́мому Твоему́ отцу́ Ио́сифу и Пречи́стей Ти Де́ве Ма́тери во Еги́пет изво́ливый5, и Луце́ и Клео́пе во Еммау́с спутеше́ствовавый! И ны́не смире́нно мо́лим Тя, Влады́ко Пресвяты́й, и рабо́м Твои́м сим Твое́ю благода́тию спутьше́ствуй. И я́коже рабу́ Твоему́ Тови́и, А́нгела храни́теля и наста́вника посли́, сохраня́юща и избавля́юща их от вся́каго зла́го обстоя́ния ви́димых и неви́димых враго́в, и ко исполне́нию за́поведей Твои́х наставля́юща, ми́рно же и благополу́чно и здра́во препровожда́юща, и па́ки це́ло и безмяте́жно возвраща́юща; и да́ждь им все благо́е свое́ наме́рение ко благоугожде́нию Твоему́ благополу́чно в сла́ву Твою́ испо́лнити. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти нас, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Позитивный Батюшка Священник Антоний Русакевич

Сохраните себе мой номер и пишите в Telegram, WhatsApp, Viber
–> +79607070527

Храм апостола Луки г. Тверь (при горбольнице №4, ул. Маршала Конева 71А)